ueb team

Ang Usapang Econ Blog ay itinatag ng mga sumusunod na promotor:

Jeff JEFFERSON ARAPOC | Jeff is a Ph.D. candidate at the University of Newcastle, Australia and an Assistant Professor at U.P. Los Baños. His research interests include topics on behavioral and experimental economics.
Rainier RAINIER RIC DE LA CRUZ | Rainier is a Ph.D. candidate in economics at the UP School of Economics where he also obtained his master’s degree. He teaches econometrics, mathematical economics, macroeconomics, and monetary economics.
Paul PAUL FELICIANO | Paul holds a Masters Degree in Development Economics and is currently working as a practicing economist with focus on international trade and input-output analysis.
JC JC PUNONGBAYAN | JC is a Ph.D. candidate at the UP School of Economics, where he also obtained both his master’s and undergraduate degree (graduating valedictorian and summa cum laude). He’s also an economics columnist for Rappler.com.
Maien

MARIANNE JOY VITAL | Maien is a researcher in the areas of economics, sustainable development, and public policy.  She took her undergraduate and master’s studies in the UP School of Economics.

Anumang post sa Usapang Econ Blog ay sa amin lamang at di sumasalamin sa mga ideya o posisyon ng aming mga kinabibilangang grupo o organisasyon.

Hihikayat namin ang ibang pang mga economics students na magsulat rin para sa Usapang Econ Blog! Mag-email lamang sa usapangecon@gmail.com.

Maraming salamat kay Joie Llantero sa pagtulong sa web design.