Author: @UsapangEcon

Hinihikayat namin ang iba pang mga Economics students na magsulat rin para sa Usapang Econ! Mag-email lamang sa usapangecon@gmail.com.