Noong Hulyo, nasa humigit kumulang 4.6 milyong Pilipino raw ang unemployed. Pero teka, da who nga ba sila?

Alamin sa video na ito ang mga datos, analysis, at kwento sa likod ng July jobs report!

#UsapangEconLive #UsapangEcon #CoreTheoryMultimedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s