Kung kapos sa pera ang mga Pilipino ngayong may pandemya, bakit hindi na lang magprint ng maraming pera ang gobyerno?

Alamin sa bagong episode ng Usapang Econ Express, hatid sa inyo ng Usapang Econ at Core Theory Multimedia!

Mag-subscribe sa aming YouTube channel! https://tinyurl.com/usapangeconYT

#UsapangEcon #CoreTheoryMultimedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s