Sa special episode na ito tatalakayin ng Usapang Econ team, kasama si Roby Alampay ng PumaPodcast, ang pangkalahatang epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya. Panahon na bang labanan itong recession? O dapat bang mag-time out muna?

Pakinggan sa SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsAnchor, o Stitcher🎧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s