The recession we need 🎧

Sa special episode na ito tatalakayin ng Usapang Econ team, kasama si Roby Alampay ng PumaPodcast, ang pangkalahatang epekto ng COVID-19 pandemic sa ekonomiya. Panahon na bang labanan itong recession? O dapat bang mag-time out muna?

Pakinggan sa SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsAnchor, o Stitcher🎧

Tagged with: