Shh… Talakayin natin ang Porn 🎧

From adult magazines to your favorite website… Paano nga ba nagbago ang mukha ng industriya ng pornography? Sa episode na ito ng Usapang Econ Podcast, pag-uusapan nina Jeff Arapoc at JC Punongbayan ang economics sa likod ng porn.

Makinig at mag-subscribe sa SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsAnchor, o Stitcher! 🎧