Trapiiiiik! Alam mo bang 16 days every year ang naaaksaya natin sa biyahe? Sa bagong episode ng Usapang Econ Podcast, tinatalakay nina JC Punongbayan at Maien Vital ang krisis natin sa trapik (oo, meron) at ang mga posibleng solusyon.

Pakinggan sa SpotifyApple PodcastsGoogle Podcasts, Anchor, o Stitcher! 🎧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s