Sa episode na ito ng Usapang Econ Podcast, binabalikan nina JC Punongbayan at Maien Vital ang datos at dine-debunk nila ang ilang mito o myths hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas noong panahon ng Batas Militar ni Marcos (1972-1986).

Pakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, o Stitcher! 🎧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s