Screen Shot 2019-09-10 at 10.51.14 AM

Bakit hindi ka pa nagpapakasal? (Part 2)

Pinagpapatuloy nina Maien Vital at JC Punongbayan ang usapang kasalan, pero nakafocus sila ngayon sa cultural, historical, at economic aspects ng pagpapakasal.

Pakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, at Stitcher. 🎧

Written by usapangecon

Hihikayat namin ang iba pang mga Economics students na magsulat rin para sa Usapang Econ! Mag-email lamang sa usapangecon@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s