Bakit hindi ka pa nagpapakasal?

Narito na po ang aming very special project: Ang Usapang Econ Podcast, produced by PumaPodcast!

Podcast

Ang unang topic nina Maien Vital at JC Punongbayan: Bakit hindi ka pa nagpapakasal?

#NowPlaying on Spotify, Google Podcasts, Anchor, and Stitcher! 🎙

Written by usapangecon

Hihikayat namin ang iba pang mga Economics students na magsulat rin para sa Usapang Econ! Mag-email lamang sa usapangecon@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s