Ni JC Punongbayan

photo 3

Heto ang mga dapat mong malaman tungkol sa inflation noong Setyembre 2018. (Hango ito sa aking naunang post sa Facebook.)

(1) Sinusukat ng inflation rate ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihing kalimitang kinokonsumo ng isang pamilyang Pilipino.

Naitala sa 6.7% ang inflation noong Setyembre 2018, pinakamataas sa loob ng 9.6 taon (Figure 1).

Samantala, pag tinanggal ang ilang produkto na mabilis magbago-bago ang presyo (tulad ng bigas, gulay, gasolina)—tinatawag rin itong “core inflation”—ay bumaba ito nang bahagya.

inf2
Figure 1.

(2) Ang inflation ay pwedeng hatiin sa iba-iba nitong salik.

Makikita sa Figure 2 na pagkain at inumin ang bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng inflation: sila ang sanhi ng halos 60% ng inflation noong Setyembre.

Ang inflation ng pagkain ay nasa 9.7% naman: pinakamataas mula noong 2012 (kung kailan available ang datos).

infcontrib
Figure 2.

(3) Iba-iba rin ang palo ng inflation sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas.

Makikita sa Figure 3 na pinakamataas ang inflation sa Bicol (10.1%) at pinakamababa sa Central Luzon (4.5%).

Sa NCR naman, pansining bumaba ang inflation nang 0.7 percentage point mula noong Agosto.

reginf
Figure 3.

(4) Maaari ring himayin ang inflation ng isang produkto sa iba-ibang rehiyon.

Halimbawa, makikita sa Figure 4 na ang inflation ng bigas ay pinakamataas naman sa Ilocos (17.9%) at pinakamababa sa CAR (4.2%).

Sa buong bansa, ang inflation ng bigas ay umabot na sa 10.4%.

regriceinf
Figure 4.

Lahat ng datos na ito ay maaaring i-download mula sa website ng PSA (Philippine Statistics Authority): http://www.psa.gov.ph/statistics/survey/price/summary-inflation-report-consumer-price-index-2012100-september-2018.

2 thoughts on “Inflation noong Setyembre 2018: Mga dapat mong malaman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s